Garantie

Algemeen:
De garantie betreft alle soorten van materiaal- en productschade, die bij normaal gebruik kunnen optreden. De garantietijd bedraagt 6 maanden, die ingaat op de dag bij aankoop van het product. Bewaar het orginele aankoopbewijs goed. Een garantie reparatie word geweigerd als het orgineel aankoopbewijs niet aanwezig is. Zorg er voor dat uw apparaat in geval van op zending in de originele verpakking zit, is dit niet mogelijk zorg dan voor een goede en degelijke vervangende verpakking. Het transportrisico ligt bij u.

Omvang:
Als uw apparaat onder de door ons aangewezen garantievoorwaarden valt, bepalen wij of uw apparaat gerepareerd of vervangen word. Verbruiksartikelen (componenten waarvan kan worden verwacht dat zij gedurende de levensduur van het product moeten worden vervangen) vallen niet onder de garantie. Als bij het repareren geconstateerd word dat het defect buiten de garantie valt of dat het defect ontstaan is door oneigenlijk gebruik, houden wij het recht om de reparatie en materiaalkosten aan u te facturen.

Uitsluiting:
Voor schade door externe invloeden, achteloze beschadigingen, ongepast gebruik, veranderingen in het apparaat, uitbreidingen, invoeging van vreemde onderdelen, onzorgvuldig transport, slechte vervoersverpakking, of kapot bij retourzenden van het apparaat is voor uw eigen risico.

Garantievoorwaarden:
Alleen met geldig aankoopbewijs kunt u een beroep doen op de garantie.
De garantie vervalt wanneer er geen aankoopdatum is vermeld.
Gebruikte machines of producten kunnen alleen tegen een te goed worden ingewisseld, er word nooit contant geld uitgekeerd.
De garantieverplichting vervalt indien het apparaat ondeskundig of niet in overeenstemming met de gebruiksaanwijzing is gebruikt of door ondeskundige reparatie’s die aan het apparaat zijn verricht of zodra de garantie termijn verstreken is.
Verzending van goederen geschiedt franco en voor uw risico.